Open/Close Menu Закон працює на Вас

Чи можна оскаржити результати іспитів для отримання водійського посвідчення?

Порядок складання теоретичного та практичного іспиту регулюється Інструкцією про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженої Наказом МВС  від 07.12.2009  № 515 

Відповідно до п. 1 розд. IV Наказу №515, у разі незгоди особи з результатами іспиту(ів), який(і) вона складала, така особа протягом десяти робочих днів з дня його (їх) складання може подати до РСЦ МВС, у підпорядкуванні якого знаходиться ТСЦ МВС, де був складений іспит, скаргу в паперовій або електронній формі безпосередньо через вебсайт РСЦ МВС. Скарга викладається в довільній формі з визначенням суті порушеного питання.

Слід зазначити, що скаргу на результати іспиту, буде розглядати комісія з розгляду скарг результатів складання іспиту(ів) РСЦ МВС. Зазвичай вона складється із  п’яти осіб із числа працівників РСЦ МВС.  Засідання комісії  має бути проведене  не пізніше трьох робочих днів з наступного дня після подачі скарги.

Зразок скарги на результати практичного іспиту має наступний вигляд.


Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в м. Києві (філія ГСЦ МВС)

адреса: вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011

тел. 044-374-63-41

від: ПІБ 

паспорт, серія та номер – 00ХХХХХ, РНОКПП – 339ХХХХХХХ

місце реєстрації – м. Київ, просп. Перемоги, 111

моб. тел. 099-ХХХ-ХХ-ХХ

СКАРГА

на результати практичного іспиту від 01 грудня 2020 року

«_____» _______________  2020 р., я,  _________________________(далі Заявник), складав  практичний іспит у ТСЦ № ХХХХ РСЦ МВС в м. Києві.

Відповідно до п. 1 розд. IV Інструкції, у разі незгоди особи з результатами іспиту(ів), який(і) вона складала, така особа протягом десяти робочих днів з дня його (їх) складання може подати до РСЦ МВС, у підпорядкуванні якого знаходиться ТСЦ МВС, де був складений іспит, скаргу в паперовій або електронній формі безпосередньо через вебсайт РСЦ МВС.

З результатом практичного іспиту Заявник не погоджується та вважає, що  Екзаменатором безпідставно зафіксовано помилки в екзаменаційному листі, а приймання іспиту проводилось з порушенням встановленого Інструкцією про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженої Наказом МВС  від 07.12.2009  № 515 порядку  з наступних підстав.

  1. Екзаменатором не було дотримано жодного з маршрутів для перевірки навичок керування транспортними засобами в ТСЦ № ХХХХ РСЦ МВС в м. Києві, затверджених наказом РСЦ МВС та оприлюднених на вебсайті ГСЦ МВС.

Відповідно до п. 13 розд. ІІІ Інструкції, для приймання практичного іспиту на вулично-дорожній мережі ТСЦ МВС визначає декілька маршрутів для перевірки навичок керування транспортними засобами відповідної категорії.

Відповідно до абз. 2  п. 15 розд. ІІІ Інструкції, маршрути для приймання практичного іспиту затверджуються наказом РСЦ МВС та оприлюднюються на вебсайті ГСЦ МВС.

Відповідно до п. 14 розд. ІІІ Інструкції, під час розроблення маршрутів ураховуються категорії транспортних засобів, а також фактори, які забезпечують безпечне складання практичного іспиту (інтенсивність руху, середня швидкість та пропускна спроможність вулично-дорожньої мережі).

Відповідно до п. 16. Інструкції, у разі наявності обставин, що перешкоджають подальшому руху за маршрутом (транспортний затор, дорожні роботи, дорожньо-транспортна пригода тощо), допускається відхилення від маршруту з подальшим поверненням на нього або екзаменатор приймає рішення про продовження іспиту за іншим маршрутом.

З аналізу вказаних положень вбачається, що маршрути розробляються з  урахуванням  безпеки складання практичного іспиту, зокрема інтенсивності руху, середньої швидкості тощо. Єдиною підставою для відхилення від маршруту практичного іспиту є наявність обставин, що перешкоджають подальшому руху за маршрутом.

Натомість, Екзаменатор не дотримався маршрутів складання практичного іспиту на вулично-дорожній мережі, що призвело недотримання обставин та факторів, які забезпечують безпечне складання практичного іспиту чим грубо порушив вимоги положень Інструкції, що в свою чергу призвело до прийняття екзаменатором протиправного рішення у вигляді оцінювання практичного іспиту результатом «не склав».

2. Окрім того, Екзаменатор зафіксував помилку «2.4. Під час руху не дотримувався дистанції (3 сек) і бічного інтервалу, що забезпечують безпеку руху» під час руху Заявницею по вул. Гродненській.

Відповідно до п. 1.10 ПДР, безпечний інтервал – відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об’єктами, за якої гарантована безпека дорожнього руху.

Відповідно до п. 13.1 ПДР, водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримувати безпечної дистанції та безпечного інтервалу.

Разом з тим, Заявниця не погоджується з вказаною помилкою, адже враховуючи швидкість руху та дорожню обстановку, дотрималась такого інтервалу, за якого збереглась гарантована безпека дорожнього руху

Отже, Заявник не погоджується з результатами практичного іспиту, і вважає негативний результат оцінювання Екзаменатором таким, що не відповідає вимогам норм Інструкції та Правил.

Відповідно до п. 1 розд. IV Інструкції, у разі незгоди особи з результатами іспиту(ів), який(і) вона складала, така особа протягом десяти робочих днів з дня його (їх) складання може подати до РСЦ МВС, у підпорядкуванні якого знаходиться ТСЦ МВС, де був складений іспит, скаргу в паперовій або електронній формі безпосередньо через вебсайт РСЦ МВС.

Враховуючи вищевикладене та на підставі п.п. 1, 14 розд. ІV Інструкції,

ПРОШУ КОМІСІЮ:

анулювати результат практичного іспиту, що складався 01 грудня 2020 року ПІБ (РНОКПП –  33ХХХХХХ) у ТСЦ №ХХХХ  РСЦ МВС в м. Києві

_________________          ______________                                       ___________________

           (дата)                                                            (підпис)                                                                                     (ПІБ)


Засідання має проводитись  у присутності особи, яка подала скаргу, екзаменатора, який проводив іспит, спеціаліста закладу (у разі його присутності в транспортному засобі, на якому було проведено практичний іспит).

Після оголошення скарги, надання пояснень учасниками засідань, обміну запитаннями та відповідями на них комісія примає рішення  простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії (шляхом голосування). У разі рівного розподілу голосів право вирішального голосу має голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписують усі члени комісії  та направляєть поштою учневі, який складав оскаржив результати іспитів.

Також варто зазначити, що особа, яка складала іспити на водія може отримати відеозапис складання іспиту. Більше інформації про процес отримання відеозапису можете прочитати у нашій статті “Як отримати відеозапис складання іспиту водія”

Якщо Вам необхідна допомга у вирішенні правових проблем при складанні іспитів для отримання посвідчення водія автоадвокати ЮК Лексон доможуть у вирішенн таких правових питань.