Open/Close Menu Закон працює на Вас

Господарський суд  розглядає спори і протиріччя, пов’язані з здійсненням підприємницьокої діяльності

Господарські справи – це окрема категорія судових справ, що має свою яскраво виражену специфіку і правове регулювання. Їх характеризує підвищений рівень складності і, як правило, істотний обсяг юридично значимої інформації. Професійний юрист по господарським спорам повинен володіти достатньою практикою, інтелектом, високим рівнем професіоналізму, знаннями в області економіки і фінансів. Юристи ЛФ ЛЕКСОН в повній мірі відповідають зазначеним критеріям.

Господарський суд – це орган державної судової влади, що вирішує господарські  спори між господарюючими суб’єктами – організаціями всіх форм власності, індивідуальними підприємцями, що виникають з адміністративних, цивільних та інших правовідносин.

Економічна діяльність дуже багатогранна і вимагає вирішення найрізноманітніших правових питань, включаючи грамотну взаємодію з партнерами, контролюючими органами і структурами, що нерідко викликає спірні ситуації, що вимагають наявності широких знань в різних галузях права.

Госоподарські спори на підставі договорів зазвичай виникають після того, як сторони вичерпали інші можливі варіанти врегулювання відносин. Однак, навіть якщо ви формально праві – це ще не гарантує вирішення таких спорів на вашу користь, особливо при відсутності досвіду ведення врегулювання судових спорів. Господарські спори потребують значних часових та фінансових затрат, що в свою чергу, може негативно позначитися на роботі всієї організації. Вищевикладене вказує про доцільність залучення до вирішення даного роду проблем профільних фахівців –  юристів по господарським справам (іноді застосовують термін – господарський адвокат.)  Столиця України досить велике місто, але навіть тут відповідальний та кваліфікований адвокат у сфері господарських спорів – рідкість.

Практика показує, що у всіх великих містах України  щодня у значній кількості виникають господарські  спори. Київ серед них – лідер. Господарські спори, останнім часом, все частіше прийнято передавати на аутсорсинг фахівцям незалежних юридичних компаній. Це дозволяє не тримати в своєму штаті дорогого юриста по господарським справам і не перевантажувати цими питаннями власних юристів. До нас  звертаються клієнти з інших міст, суперечки яких, за підсудністю розглядає Господарський суд Києва. В даному випадку, економічна ефективність залучення позаштатного юриста (у тому числі і адвоката компанії ЛФ ЛЕКСОН) є очевидною.

Основні види суперечок, які розглядає Господарський суд:

 • спори про банкрутство;
 • захист ділової репутації;
 • стягнення дебіторської заборгованості з контрагента;
 • визнання договорів недійсними;
 • стягнення збитків, боргів;
 • спори про визнання права власності;
 • захист авторських прав;
 • спори щодо укладення, виконання підписаних договорів;
 • суперечки, що виникли в процесі реєстрації прав на об’єкти нерухомості та угод з ними;
 • спори акціонерного товариства з акціонерами;
 • визнання недійсними актів та рішень митних, податкових та інших органів;
 • суперечки, що виникли в ході створення, реорганізації, ліквідації юридичних осіб;
 • спори, що виникають у сфері антимонопольного законодавства України;
 • інші види суперечок.

ЛФ ЛЕКСОН здійснює представництво інтересів клієнтів в господарських судах з економічних спорів та інших справ, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Наші юристи готові виступити на захисті клієнта на будь-якій стадії процесу, адже рішення суду може дорого коштувати будь-якій компанії. Господарські спори інколи настільки складні і багатогранні, що визначити спірні відносини та порядок їх результативного врегулювання на користь клієнта вдається за допомогою аналізу декількома юристамию. В таких  тільки професійний підхід декількох юристів у поєднанні з консультаціями  погляд дозволяє визначити реальні перспективи сторін.

СПОРИ ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ

СПОРИ ЗА ДОГОВОРАМИ ПІДРЯДУ

СТЯГНЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

СПОРИ ЗА ДОГОВОРАМИ ПОСТАВКИ

Послуги, що надаються компанією ЛФ ЛЕКСОН:

 • усні та письмові консультації по законодавству України.
 • аналіз спірних правовідносин на основі вивчення  документів і матеріалів справи з метою оцінки перспективності судового розгляду (проводимо аналіз правовідносин, надаємо оцінку правової ситуації, досліджуємо судову практику і при необхідності  можемо підготувати для клієнта мотивований висновок у письмовому вигляді).
 • складання позовної заяви до  суду: у спорах майнового характеру і немайнового характеру.
 • складання заяви в господарський суд у справах непозовного провадження: у справах майнового характеру і немайнового характеру.
 • представлення інтересів клієнта в господарських судах України.
 • визначення доцільності оскарження рішення (постанови) господарського суду в вищестоящий суд на підставі вивчення матеріалів справи і аналізу чинного законодавства України;
 • оформлення скарги на рішення (ухвалу) суду: у справах позовного провадження і непозовного провадження.
 • складання претензій, ділових листів, мирових угод, клопотань та інших документів.

Ми відповідально та професійно підходимо до вирішення правових проблем підприємств, оскільки в повній мірі розуміємо важливість впорядкування процесів та заходів, що вживаються під час здійснення господарської діяльності, вимогам законодавства.