Open/Close Menu Закон працює на Вас

До Окружного адміністративного суду м. Києва

вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1, м. Київ, 01051

Суддя: Каракашьян К.К.

Справа: №640/ХХХХХ/20

ПОЗИВАЧ:

ТОВ «ОрганізаціяПро Едюкейшн Груп»

02227, м. Київ, вул. Ломоносова, 21,

моб. тел. +38-097-037-ХХ-ХХ

ВІДПОВІДАЧ:

Регіональний сервісний центр МВС у м. Києві

01011, м. Київ, вул. Арсенальна 9/11

  

КЛОПОТАННЯ

про пришвидшення розгляду справи

 

 Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 21 липня 2020 року відкрито провадження у справі за позовом  ТОВ «Організація» до  Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві про визнання протиправним рішення, зобов`язання вчинити дії (справа №640/ХХХХХ/20).

Станом на 21 грудня 2020 року рішення по вказаній справі рішення не прийнято.

Позивачу відомо про велику завантаженість справами суддів Окружного адміністративного суду м. Києва. Однак, Позивач змушений звернутись до суду з проханням віднайти можливість пришвидшити розгляд вказаної справи, оскільки від результатів розгляду справи судом залежить можливість здійснення Позивачем господарської діяльності.

Відповідно до пункту 2 розд. ІІ Інструкції про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів затвердженого Наказом МВС від 23.12.2019 № 108, під час підготовки документів для подання на державну акредитацію заклад звертається до РСЦ МВС за його місцезнаходженням із заявою про перевірку та погодження (якщо немає зауважень) робочих програм і планів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів згідно з формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції. Розгляд такої заяви здійснюється у строк не більше ніж 10 робочих днів.

Разом з тим, внаслідок протиправного рішення Відповідача про відмову у погодженні робочих програм і планів з підготовки водії транспортних засобів, Позивач позбавлений права здійснювати підготовку водії транспортних за програмами, що відповідають вимогам чинного законодавства.

Водночас, відповідно до статті 258  КАС України суд розглядає справи за правилами спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів із дня відкриття провадження у справі.

Нормами чинного КАС України визначено, що основними засадами (принципами) адміністративного судочинства є, зокрема, розумність строків розгляду справи судом. Розумний строк – найкоротший строк розгляду і вирішення адміністративної справи, достатній для надання своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах. Також частиною другою статті 119 КАС України встановлено, що строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню адміністративного судочинства.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4 листопада 1950 року) кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків у цивільних справах є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (рішення у справах «Федіна проти України» від 2 вересня 2010 року, «Смірнова проти України» від 8 листопада  2005 року, «Матіка проти Румунії» від 2 листопада 2006 року, «Літоселітіс проти Греції» від 5 лютого 2004 року та інші).

Відповідно до вказаної судової практики, строки розгляду справи не можуть вважатися розумними, якщо їх порушено через зайнятість судді в іншому процесі, призначення судових засідань із великими інтервалами, затягування з передачею справи з одного суду до іншого у встановлених законом випадках, безпідставне задоволення необґрунтованих клопотань учасників процесу, що спричинило відкладення розгляду справи на тривалий час, відкладення справи через її неналежну підготовку до судового розгляду, невжиття заходів щодо недопущення недобросовісної поведінки учасників справи тощо, оскільки наведені причини свідчать про низький рівень організації судочинства та безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення втрати актуальності рішення суду та  процесу відновлення порушеного права, прошу суд про прискорення розгляду вказаної справи.

 

 

Директор ТОВ «Організація»                                                             ПІБ1                                                                         

Write a comment:

Your email address will not be published.