Open/Close Menu Закон працює на Вас

Консультація підприємствам, фізичним особам-підприємцям

У процесі ведення господарської діяльності будь-якої юридичної особи або фізичної особи-підприємця регулярно виникають ситуації, у яких без кваліфікованої допомоги юриста, а іноді і адвоката не обійтись. Найбільш поширеними є несподівані ситуації, в яких підприємство має захищати права у спорі  за договором поставки,договором оренди,  в процесі укладення важливого договору, стягнення дебіторської заборгованості, внесення змін до установчих документів, продажі бізнесу або під час застосування засерйозних санкцій з боку органів державної влади. Інколи  виникають правові проблеми у трудових відносинах між підприємством та працівником та  інші непрості з юридичної точки зору ситуацій.

На сьогоднішній день юридична консультація вузькоспеціалізованих спеціалістів стала ефективним і затребуваним інструментом для підприємств, організацій, установ та підприємців міста Києва і України в цілому. Кваліфікований юридичний супровід діяльності – один з ключових чинників успішного розвитку будь-якої компанії. Спектр можливих питань, які потребують юридичного консультування підприємств та фізичних осіб-підприємців зараз дуже широкий.  Деякі підприємці маючи практичний досвід вирішення правових проблем нехтують зверненням за консультацією до юристів. Водночас, за умов безперервного процесу змін у національному законодавстві та правових позиціях судів,  не можна повністю покладатись на минулі кейси, не переконавшись у актуальності нормативної бази та правозастосовчої практики. Юридична консультація організацій проводиться за наступними найбільш затребуваними напрямами:

  • Договірне право, зокрема питання про можливість і доцільність включення в текст договору або угоди окремих умов, їх коригування або виключення з договору, розірвання договору і т.д. У сфері підприємницької діяльності найбільш поширені такі види договорів: поставки, зберігання, перевезення, транспортної експедиції, кредитний договір та інші;
  • Корпоративне право, зокрема питання про порядок реєстрації юридичних осіб та ФОП, підготовці відповідних документів, внесення змін до статутних документів компанії, а також в положення і регламенти компанії, роз’ясненні прав учасників, акціонерів, а також обов’язків управлінських органів і т.д.
  • Податкове і митне право, зокрема питання про сплату в бюджет відповідних сум податків і зборів, відшкодування (повернення) надміру сплачених податків, оскарження рішень податкового та митного органу про притягнення до відповідальності, оскарження рішень про коригування митної вартості, умови проведення перевірок, в тому числі виїзних, і т.д.
  • Трудове право, зокрема питання про виплату заробітної плати, надання відпустки, оплаті лікарняних листів, декрету, умови і порядок звільнення співробітників, укладення трудових договорів і включення в них відповідних умов, підготовці документів, визначених трудовим законодавством і т.д.
  • Нерухомість, зокрема питання про укладення та розірвання договору купівлі-продажу будівель споруд, передачі нерухомого майна в оренду, проведення процедур реєстрації та підготовці всього необхідного для здійснення такої процедури комплекту документів і т.д.

Юридична консультація юридичних осіб може здійснюватися в усній, а так само в письмовій формі з наданням клієнтові належним чином оформленого правового висновку. Ми, в кожному конкретному випадку, в найбільш повній мірі враховуємо інтереси і потреби клієнта. Наші юристи допомагають йому визначитися з найбільш придатною формою юридичної консультації.

Досвід ЛФ ЛЕКСОН говорить про те, що самостійне прийняття юридично значущого рішення здатне спричинити для організації неоднозначні правові та фінансові наслідки. Нехтування кваліфікованою правовою підтримкою професійних юристів нерідко служить причиною незапланованих збитків, а іноді ще й накладення на компанію серйозних штрафів.