Open/Close Menu Закон працює на Вас

Звільнення це припинення трудових правовідносин з роботодавцем. Незаконне звільнення з роботи є досить поширеним порушенням трудових прав працівників. Якщо співробітник вважає, що був звільнений несправедливо або з порушеннями чинного трудового законодавства, йому необхідно довести факт незаконності зняття його з займаної посади або невідповідність процедури звільнення вимогам закону.

Визнання звільнення незаконним дозволяє примусити роботодавця до відновлення співробітника на роботі на колишній посаді, крім того, постраждалій стороні повинна бути виплачена в повному обсязі заробітна плата за весь період вимушеного прогулу та компенсовані інші витрати, в тому числі моральну шкоду і вартість послуг юриста по трудовому праву . Оплата трудового юриста або адвоката по трудовому спору.

Звільнення визнається незаконним у наступних випадках:

1. Відсутність підстав для звільнення

Тобто, будь-яке звільнення з підстав, які не передбачені Трудовим кодексом або іншим законом, є незаконним. Крім того, що звільнення працівника має бути здійснене на підставах перерахованим в ТК, роботодавець зобов’язаний довести в суді, що такі підстави справді існували, а не були їм штучно створені. Наприклад, якщо працівник був звільнений при незадовільному результаті випробування, тобто як не пройшов випробувальний термін, то в судовому процесі по трудовому спору роботодавець буде зобов’язаний довести суду та прокурору, що компетенція працівника дійсно не відповідає займаній посаді, що він не виконав передбачені планом проходження випробування завдання. Підтвердити дані факти роботодавець зобов’язаний, запропонувавши на огляд суду і працівника прокуратури письмові докази. Крім того, враховує наскільки покарання у вигляді звільнення відповідає тяжкості того чи іншого дисциплінарного проступку, навіть якщо за таку провину передбачене покарання у вигляді звільнення.

2. Порушення порядку звільнення, як підставу для визнання звільнення незаконним

Порядок звільнення – це послідовність дій здійснюваних роботодавцем з метою припинення трудових правовідносин з працівником. Така процедура передбачена ТК.

До істотних порушень процедури звільнення працівника відноситься:

  • порушення порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності, в тих випадках, коли звільнення розглядається як вид дисциплінарної відповідальності;
  • якщо роботодавець не запропонував працівнику всі наявні аналогічні або нижчестоящі вільні посади відповідні працівникові за станом здоров’я;
  • в разі якщо роботодавець не врахував думку профспілки в окремих випадках звільнення його членів.

Але при цьому, існує зворотна сторона медалі – окремі порушення процедури звільнення можуть бути розцінені судом як несуттєві.

Також, незаконним звільненням визнається звільнення з ініціативи роботодавця вагітних жінок, одиноких матерів та батьків виховують дитину віком до чотирнадцяти років, крім як у випадку ліквідації організації, незаконно звільняти співробітника з ініціативи роботодавця в той час, коли він знаходиться в декретній або звичайному відпустці, або на лікарняному.

У разі порушення роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за . Слід мати на увазі, що в разі незаконного звільнення з роботи починати діяти необхідно якомога швидше.

Захист прав працівника при звільненні найбільш ефективна в тому випадку, якщо інтереси постраждалої сторони представляють кваліфіковані юристи. Звернувшись за допомогою в нашу компанію, ви отримаєте компетентну юридичну консультацію та допомогу, щоб оскаржити незаконне звільнення в судовому порядку, в комісії по трудових спорах, в прокуратурі. Грамотно складені позовні звернення до суду і до роботодавця зазвичай допомагають швидко і результативно вирішувати виниклі трудові спори.

Порядок поновлення на роботі при незаконному звільненні

Часом, навіть вигравши трудовий спір в суді, у громадян залишаються питання по самій процедурі відновлення на роботі, особливо коли роботодавець не хоче добровільно восстанав

Судові процеси по відновленню на роботі проходять в районному суді за місцем реєстрації роботодавця і проводяться з обов’язковою участю прокурора. Термін розгляду подібної категорії справ становить один місяць, однак на практиці ця вимога судами не виконується.

Правові наслідки незаконного звільнення

У разі визнання судом звільнення працівника незаконним, роботодавець зобов’язаний відновити незаконно звільненого працівника на колишній посаді, і виплатити працівникові встановлений судом середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. Якщо ж роботодавець і далі затримує відновлення на роботі такого співробітника, то судом виноситься рішення про виплату середнього заробітку за той час, коли роботодавець затримує виконання рішення про поновлення на роботі.

Якщо ви зіткнулися з подібними проблемами в своїй трудовій діяльності, не затягуючи час звертайтеся в ЛФ ЛЕКСОН. Ми надамо вам всебічну підтримку від консультації і вибудовування стратегії переговорів з роботодавцем, до представлення ваших інтересів в рамках судового процесу та виконавчого провадження.