Open/Close Menu Закон працює на Вас

Оформлення спадщини. Спадкові справи Київ.

 

Як би не хотілося обійти цю тему стороною, але рано чи пізно близькі люди залишають нас раз і назавжди. Ця обставина крім серйозних переживань і порожнечі в серці, нерідко, тягне за собою цілу купу правових наслідків. Саме тому, оформлення спадщини потребує від вас певної юридичної підготовки. Та й часу для відвідування всіляких інстанцій в процесі оформлення спадщини доведеться витратити більш ніж достатньо.  Спадкування є перехід права власності на майно, яке залишилося після смерті фізичної особи. Спадкові спори часто вирішуються в суді, так як спадкоємці не можуть самостійно впоратися з розподілом часток і прав. Тут допоможе досвідчений юристи по спадковим справам. Такі фахівці мають неоціненний досвід у вирішенні саме таких питань. Отже, якщо вам потрібно вирішити проблеми зі спадщиною, то вам однозначно допоможуть юристи по спадковим справам!

Як ми вже визначили оформлення спадщини в м. Києві найкраще здійснювати за допомогою професійних юристів, але не кожна юридична компанія має в своєму розпорядженні в своєму штаті фахівця, що знають як правильно вести спадкові справи. Співробітники LF LEXON володіють необхідним досвідом, знаннями і навичками у вирішенні подібних питань, в чому ви можете переконатися, ставши нашим клієнтом.

Розглянемо ряд ключових моментів.

Відкриття спадщини? Місцем відкриття спадщини визнається останнє місце проживання спадкодавця. У разі, якщо це місце невідоме, то приймається місце знаходження успадкованого майна. Якщо майно знаходиться в різних місцях, то місцем відкриття спадщини буде місце розміщення найціннішої частини успадкованого майна.

Що необхідно зробити після відкриття спадщини? Протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини потрібно подати заяву про прийняття майна. Заяву подається  за місцем його відкриття  особі, яка уповноважена видавати документи про право на спадщину. Після чого спадкоємцю видається свідоцтво про право на майно. Дане свідоцтво є підставою для державної реєстрації прав на успадковане майно.

Склад спадщини! До складу спадщини входить все майно, що належить спадкодавцеві на день відкриття спадщини, а так само його майнові права і обов’язки, в тому числі борги. Однак у спадок не можуть перейти права і обов’язки спадкодавця, пов’язані безпосередньо з його особистістю. Наприклад, права на відшкодування шкоди життю і здоров’ю, на аліменти, особисті немайнові права та інші нематеріальні права. Адвокат по спадкових справах допоможе виділити повний перелік майна, що підлягає спадкоємству.

Термін прийняття спадщини! Днем відкриття спадщини визнається день смерті спадкодавця. Після цього дня, спадкоємець має право або прийняти спадщину, або відмовитися від нього протягом шести місяців. Після закінчення шести місяців, видається свідоцтво про право на спадщину. У тому випадку, якщо спадкоємець не встиг подати документи, вважається, що пропущений термін вступу в спадщину. Цей термін може бути збільшений, якщо на момент смерті спадкодавця була зачата дитина, яка є спадкоємцем, однак на момент видачі свідоцтва він ще не народився.

Коли спадщина переходить у володіння спадкоємця? В які терміни прийнято проводити оформлення спадщини? Протягом 6 місяців з моменту відкриття спадщини необхідно подати заяву про прийняття спадщини. У разі пропуску шестимісячного терміну, може проводиться відновлення строку на прийняття спадщини через суд при обгрунтуванні заявником поважності причин пропуску строку.

Спадкування за законом! Спадкування за законом можливо тільки при відсутності заповіту на успадковане майно. В цьому випадку розділ майна у спадок проводиться у визначеному законом порядку. Особи мають право на спадщинув порядку черговості. У разі, коли заповіт складено тільки на частину майна, в цьому випадку решта підлягає розподілу між спадкоємцями за законом в порядку черговості. Існує всього 8 черг спадкоємців. Кожна черга має право отримати майно, у випадку коли попередні претенденти відсутні, не володіють правом на спадщину, позбавлені спадщини, відсторонені або відмовилися від спадщини. Спадкоємці однієї черги отримують майно в рівних частках. Виняток становить лише спадкування за правом представлення. Не можуть бути спадкоємцями громадяни, що своїми умисними діями заподіяли шкоду померлого, або іншим спадкоємцям. Однак ці обставини підлягають доказуванню в судовому порядку. Відповідно, можливо заборонити таким особам вступити у спадок через суд.

Спадкування за заповітом! Заповітом є документ, який передбачає такий поділ спадкового майна, який виражає волю спадкодавця щодо належного йому майна, а також матеріальних і нематеріальних благ, в разі його смерті. Заповіт є односторонньою угодою. Заповіт можуть становити тільки повністю дієздатні громадяни. Заповіт створює права і обов’язки тільки для спадкоємця. Спадкодавця заповіт ні до чого не зобов’язує, в будь-який момент він може його змінити. У заповіті спадкодавець вказує, що саме і в яких частках він передає своїм спадкоємцям. Інші особи, які в заповіті не вказані, правом на спадщину не володіють. Заповіт повинен бути укладений особисто і завірений нотаріально, складання заповіту через представника не допускається. Обов’язкова частка у спадщині обмежує принцип свободи заповіту, правом на обов’язкову частку у спадщині. Таким правом володіють неповнолітні діти спадкодавця, його непрацездатні подружжя, діти і батьки, а також непрацездатні утриманці. Розділ майна після смерті батька або матері неповнолітніх дітей здійснюється таким чином, щоб вони отримали не менше половини частки від майна, яке їм би перейшло за законом, при відсутності заповіту. Права на таку частку задовольняють з решти спадщини, що не передана за заповітом. Якщо її недостатньо, то відбувається її вилучення з заповіданого майна.

Відновлення строку прийняття спадщини! Якщо з яких-небудь причин пропущено строк давності вступу в спадщину, то є два шляхи виходу із ситуації. За згодою інших спадкоємців, які вже прийняли спадщину необхідно, щоб вони разом з Вами прийшли до нотаріуса і підписали заяву, що не заперечують проти прийняття Вами спадщини і відновлення пропущеного строку. Нотаріус своєю постановою анулює виданий раніше свідоцтво. Якщо ж інші спадкоємці заперечують проти відновлення терміну, то Вам необхідно подати позовну заяву про поновлення пропущеного строку прийняття спадщини до суду. У суді необхідно обгрунтування поважності причин пропуску строку

Виділення подружньої частки у спадщині! В разі, якщо у спадкодавця є спільно нажите в шлюбі майно, то відповідно до норм сімейного права, особа подружжя  має право на половину від цього майна, незалежно від процесу успадкування, юридично належить особі і майно не підлягає спадкоємству. Справи даної категорії становлять особливу складність, тому що між спадкоємцями часто відбуваються суперечки на предмет визначення остаточного обсягу успадкованого майна та статусу успадкованого майна – нажите спільно в шлюбі або одноосібне володіння померлим. Крім норм спадкового права у подібних справах необхідно досконально вивчати фактичні обставини придбання і володіння майном, а також знати і вміти користуватися нормами сімейного права про спільно нажите майно, терміни давності за вимогами про поділ спільно нажитого подружжям майна.

У світлі вищесказаного, розділ майна після смерті чоловіка або дружини слід виконувати виключно за участю досвідченого адвоката  по спадкуванню, який допоможе відстояти законні інтереси довірителя. Інші спори (оскарження заповіту, договору купівлі-продажу, ренти) Найчастіше цивільні справи про спадщину тісно переплітаються з іншими категоріями справ, пов’язаних зі смертю громадянина і суперечках про майно: оспорювання заповіту, договору дарування на майно, купівлі – продажу, здійсненого за життя, оспорювання договорів ренти та інші. Підставою для оскарження можуть бути найрізноманітніші причини, починаючи підставами з боку в наявності медичних показань (ознаки недієздатності, короткочасного психічного розладу) при здійсненні операції, до підстав, що стосуються злочинних дій третіх осіб. Юрист по спадкових спорах в таких випадках особливо актуальний, адже крім аргументованого обгрунтування і ретельного аналізу фактичних обставин у справі, залучення свідків у юридично значимих обставин, в подібних випадках потрібне залучення спеціальних експертних знань при проведенні посмертної психолого-психіатричної експертизи, що також має свої особливості .

Наші юристи по спадкових справах в м. Києві допоможуть вам в оформленні спадщини і вирішать будь-які суперечки, пов’язані зі спадщиною: консультація з питань спадщини; розрахунок частки спадщини; визнання заповіту недійсним; продовження строку прийняття спадщини, відновлення строку прийняття спадщини; спори між спадкоємцями; встановлення факту прийняття спадщини; встановлення факту перебування на утриманні; відкриття спадщини; оформлення спадщини; встановлених е факту родинних відносин. Оформлення займає досить тривалий час і вимагає спеціальних знань, тому ми радимо доручити цю справу професіоналам!