Юридическая служба Вооруженных Сил Украины проинформировала в 2018 году, что порядок призыва и прохождения военной службы по призыву лиц офицерского состава установлен приказом Министерства обороны Украины от 10.04.2009 года № 170 «Об утверждении Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украина военной службы в Вооруженных Силах Украины «(далее приказ МОУ №170) Военную службу по…

Актауальне питання щодо правил вручення повісток до військкоматів на мобілізацію в Україні, а також буде викладено бачення того, хто може їх приносити і хто повинен їх отримувати. Хто уповноважений вручати повістку в армію? Відповідно до умов Закону про мобілізацію в Україні 3543-XII від 21.10.1993 року повістки до військкомату можуть розносити: співробітники військових комісаріатів (ст. 22); місцеві органи виконавчої влади (ст. 17); органи місцевого самоврядування (ст. 18)….