Open/Close Menu Закон працює на Вас

Правовий аналіз договору і його умов називається правовою експертизою. Коли зміст договору викликає об’єктивні сумніви, зміст договору не зрозумілий, а тлумачення умов може бути двояким, в цьому випадку правова експертиза договору професійним юристом – обов’язкова. Поширеною практикою є ситуація, коли невеликою помилкою в письмовій  угоді користуються недобросовісні контрагенти, що в результаті призводить до збитків, штрафних санкцій.

Юридична експертиза договорів

Юридична експертиза договорів компанією ЛФ ЛЕКСОН ділиться на наступні етапи:

  • перевірка договору на відповідність вимогам українського законодавства;
  • роз’яснення правового змісту та умов договору;
  • вказівка ​​на пункти в договорі, які обмежують права клієнта;
  • вказівка ​​на пункти, що можуть призвести до негативних наслідків для клієнта;
  • включення в договір умов, які допоможуть клієнту захистити свої права і отримати максимальний прибуток.

Після закінчення правової експертизи клієнт отримує на руки письмовий висновок з детальним аналізом та рекомендаціями юриста. Це дозволяє виявити всі можливі юридичні ризики, що випливають з підписання договору і максимально захистити інтереси клієнта. Аналіз договорів ніколи не буває зайвим. Випадки, коли контрагенти випадково або навмисно включають у договіру документацію умови явно невигідні іншій стороні, зустрічаються досить часто. Своєчасно проведена юридична експертиза договору, виконана кваліфікованим юристом позбавить вас від  можливих серйозних проблем в майбутньому.

Складання договорів, розробка договорів

Правильно складений договір є основою успішно проведеної операції. Розробити оптимальну концепцію договору і підготувати його зможе тільки досвідчений юрист, знайомий із практикою розв’язання спорів у судах. Особливим попитом користуються договори, найбільш часто використовувані у підприємницькій діяльності: договір поставки, договір оренди, договір купівлі-продажу, договір підряду, договір надання послуг та інші.

При складанні договорів, юридичні послуги від досвідчених юристів можуть убезпечити клієнта від безлічі ризиків. Зокрема, загальновідомим фактом є те, що в договорі кожне слово, кожна буква, кожна точка і кома впливають на успіх угоди і несуть певний правовий зміст. Саме тому, важливо скласти договір таким чином, щоб з юридичної точки зору не було до чого причепитися.

Вартість складання договору зовсім невисока,  в порівнянні з користю, яку приносить професійна допомога в цьому питанні. Якщо ви представите юристу проект свого договору, він зможе виключити всі невідповідні закону пункти, замінити формулювання, які є невизначеними на коректні з правової точки зору, виключити умови, що порушують ваші права, включити ті пункти, які допоможуть захистити ваші інтереси. Таким чином, ваша правова позиція буде надійно захищена, як в процесі роботи за договором, так і в разі непорозуміння між сторонами, які вирішуються в судовому порядку. Цікавий факт: складання та оформлення договорів ФОП та підприємтств організації часто замовляють професійним юридичним компаніям, навіть при наявності в штаті власних юристів, зайнятих поточними завданнями.

Оформлення договору поставки

Для будь-яких договорів обов’язковим для договору поставки є визначення істотних умов договору. Такими умовами є терміни поставки і предмет договору. Слід враховувати, що умови, що стосуються ціни товару, не є суттєвими в договорі поставки. Головна порада, яку може дати юрист за договорами поставки – це максимально чітко описувати предмет договору поставки. Зокрема, найменування, асортимент, комплектацію товару, що поставляється і його кількість, а також документи, що додаються до товару.

У ряді випадків сторони бажають додати специфікації та додатки до договору, які виступають невід’ємною частиною договору і містять необхідну інформацію про товар. В цьому випадку слід мати на увазі, що у всіх додатках до договору та специфікаціях обов’язково повинні бути зроблені посилання на дату і номер договору поставки, до якого, власне, і додається специфікація. У разі, якщо договір з додатками не прошитий, рекомендується додатково поставити підписи обох сторін на кожній сторінці. В іншому випадку, висока ймовірність того, що договір поставки буде визнаний судом неукладеним.

Якщо не виконуються умови договору, сторони мають право подати позов до суду. Неустойка за договором поставки може бути застосована до будь-якого із зобов’язань сторін. Як представники сторін в  суді можуть виступати адвокати. Основний документ, що підтверджує факт поставки і приймання товару – товарно-транспортна накладна, підписана уповноваженими представниками сторонами договору. Юридична практика показує, що оформленню цього документа найчастіше постачальники не приділяють належної уваги, що в господарському спорі дає велику перевагу недобросовісному покупцеві.

На особливу увагу заслуговує той факт, що найменування товару, зазначеного в товарно-транспортна накладною (далі ТТН), неодмінно має відповідати найменуванню, зазначеному в договорі (або ж додатку до нього). Як і в додатках, в ТТН необхідно зазначати дату і номер договору поставки, а також всі необхідні реквізити специфікації, що містить дані про товар та умови його поставки. Інакше дуже великий ризик того, що в  суді договір визнають неукладеним, а поставки будуть розцінені як одиничні угоди купівлі-продажу.

У разі визнання договору поставки неукладеним, а самих відносин постачальника з покупцем разовою угодою, покупець уникне фінансових санкцій за прострочення платежу, які традиційно передбачаються в договорі поставки. Грамотне оформлення договору поставки і супутніх документів дозволяє мінімізувати кількість суперечок, а якщо вже розгляду не уникнути, є запорукою справедливого рішення  суду і отримання відшкодування постраждалою стороною.

ЮК ЛЕКСОН готова надати кваліфіковану допомогу шляхом оформлення договору поставки або  правового аналізу вже підготовленого для підписання договору поставки на предмет наявності істотних ризиків для клієнта. Наші фахівці можуть надавати послуги  на будь-якому етапі укладення угоди – від попередніх переговорів до перегляду умов  вже діючого договору.

Побудова договірних відносин

У практиці фінансово-господарської діяльності організацій виникають ситуації, коли необхідно вчинення декількох угод, взаємопов’язаних між собою. В даних випадках важливо скласти грамотну правову схему з таких договорів, яка найбільш оптимально буде підходити для досягнення поставленої мети, але при цьому не порушуватимите права осіб, які є учасниками угоди. Для того, щоб уникнути протиріч між договорами і сконструювати схему необхідно звернутися до кваліфікованого юриста, який обізнаний у договірних правовідносинах. Юристи ЮК Лексон, готові підготувати договірну документацію будь-якої складності.