Open/Close Menu Закон працює на Вас

Договір поставки укладається, з метою офіційного оформлення угоди про  купівлю-продаж товару між двома суб’єктами підприємницької діяльності на постійній основі, тобто систематично. Переважна кількість правовідносин, які виникають в ході ведення господарської діяльності, оформлюються саме договорами поставки. Відповідальність сторін за договором поставки і норми укладення таких договорів описані в Цивільному Кодексі.

Однією з поширених причин виникнення правових спорів є формальний характер укладення договору. Крім того, з укладанням договорів поставки пов’язана велика кількість юридично складних питань, тому складання такого договору краще довірити досвідченим юристам. Згідно з чинним законодавством договір поставки – це двосторонній,консенсуальний договір.

Суть даного договору полягає в тому, що постачальник (продавець) бере на себе зобов’язання в обумовлений термін або терміни передати вироблені товари покупцю для подальшого використання у господарській діяльності або ж інших цілях, які не пов’язані з особистим, сімейним використанням. В якості сторін договору можуть виступати виключно особи, які ведуть підприємницьку діяльність, а метою придбання товару може бути його використання у підприємницькій або госопдарській діяльності.

Договір поставки відноситься до підвиду договору купівлі-продажу, що означає субсидіарне застосування законодавчих норм про купівлю-продаж до регулювання договорів поставки. Відповідно, якщо будь-які питання були прописані в договорі, повинні бути застосовані норми про договір поставки, якщо ж відповідні норми про нього відсутні, повинні застосовуватися загальні норми про договори купівлі-продажу. У тому випадку, якщо такі норми не передбачені в розділах цивільного кодексу про купівлю-продаж, застосовні загальні законодавчі норми про договори і зобов’язання.

Типові господарські спори за договорами поставки

Найбільш часто в юридичній практиці ЛФ ЛЕКСОН виникають такі господарські спори, пов’язані з виконанням договорів поставки:

  • накладення штрафних санкцій за невиконання поставки товару, який був попередньо оплачений;
  • прострочення оплати товару, стягнення заборгованості за договором поставки;
  • поставка неякісного товару;
  • несення витрат на доставку товару;
  • зміна вартості товару після підписання договору поставки;
  • розірвання договору поставки до отримання іншою стороною відповідного повідомлення.

Господарські справи, пов’язані з накладенням штрафних санкцій за невикоання обов’язків постачальника поставити товар, який був завчасно оплачений товару, відрізняється від інших договорів, що регулюють відносини в сфері купівлі-продажу. Так, договір поставки відрізняється, перш за все, систематичністю купівлі-продажу тих чи інших товарів і відсутністю необхідності в укладанні окремого договору для кожної наступної операції. Існує велика кількість причин за якими постачальник може не вчасно поставити товар, що був оплачиней, зокрема, перебої потавці сировини для вироблення товару, складнощі у доставці товару, та інші обставини. Порушення термінів поставки, в ситуаціях, коли товар оплачений але не поставлений, і в результаті яких покупці зазнають збитків, нерідко стають підставою для подачі позовів.

Господарські спори при простроченні оплати товару, стягнення боргу за договором поставки.

Порушення встановлених договором поставки термінів оплати може відбуватися не тільки з боку продавця. Нерідко покупець допускає прострочення оплати поставленого за договором товару. Господарські суди в подібних ситуація найчастіше застосовують до винної сторони відразу два види відповідальності – у вигляді санкції на покупця може бути накладено штраф (неустойка), а також нараховані відсотки за тимчасове користування чужими грошовими коштами. Однак суди апеляційної інстанції часто скасовують подібні рішення, постановляючи, що до боржника може бути застосована тільки одна форма відповідальності. Вибір форми відповідальності в разі невиконання грошового зобов’язання повинен проводитися кредитором.

Стягнення боргу за договором поставки в Києві і України завжди пов’язаний з істотними фінансовими ризиками, саме тому цю роботу краще довірити професійним юристам. Інколи, покупці зіштовхуються з тимчасовими фінансовими труднощами або невірно трактують умови договору поставки. В такому випадку, для досвідченого юриста, стягнення боргу за договором поставки займе менше часу, ніж у випадку навмисного ухилення дебітора від оплати заборгованості. Найчастіше, виграний спір за договором поставки плавно перетікає в справу про банкрутство боржника. І це, на жаль, єдиний шлях стягнути борг за договором поставки.

Спори, що виникли внаслідок поставки товару неналежної якості .

Чинним українським законодавством передбачається норма, яка покликана забезпечити захист прав покупця у разі, якщо придбаний ним товар не відповідає узгодженій якості. Так, згідно законодавства покупець, який отримав неякісний товар, має право на повернення неякісного товару постачальнику і пред’явлення йому ряду законних претензій. Винятком є ​​ситуації, коли після отримання повідомлення про недоліки товару від покупця, постачальник без зволікання здійснив заміну поставлених товарів товарами відповідної якості. Однак на практиці постачальники далеко не завжди оперативно реагують на подібні повідомлення, не бажаючи нести витрати по заміні товару. В такому випадку, покупцю для захисту своїх прав варто вдатися до звернення до господарського суду.

При розгляді подібних спорів за договорами поставки, суди керуються нормами цивільного законодавства, відповідно до яких сторони повинні виконувати зобов’язання належним чином відповідно до погоджених умов і вимог цього законодавства, в той час як одностороннє внесення змін в умови договору або ж одностороння відмова постачальника від належного виконання зобов’язання є неприпустимими. Відповідно, в більшості таких спорів за договором поставки суди визнають правоту позивача, яким, як правило, виступає покупець, або одержувач товару.

Господарські справи, пов’язані з витратами на доставку товару.

Одним з важливих умов договору поставки є узгодження порядку розподілу сторонами витрат на доставку товару. Досвідчений юрист за договорами поставки неодмінно наполягатиме на включенні даного пункту в угоду. Однак найчастіше сторони укладають договір без участі фахівців-правознавців, що в подальшому призводить до розбіжностей, вирішення яких в більшості випадків можливе виключно в судовому порядку.

Господарські спори, пов’язані зі зміною вартості товару після того, як укладено договір поставки.

Після того, як укладено договір поставки, перед постачальником може постати необхідність збільшити вартість товару. Причиною такого підвищення можуть стати різні фактори, в першу чергу, це збільшення витрат на виробництво товару. У більшості випадків покупець не згоден зі збільшенням вартості, внаслідок чого продавець змушений в судовому порядку доводити необхідність внесення в договір.

Для того, щоб дана претензія за договором поставки була задоволена в судовому порядку і в договір були внесені відповідні зміни, необхідна наявність таких умов:

  • укладаючи договір сторони вважали, що змін обставин подібного роду не відбудеться;
  • сама зміна обставин зумовлена ​​непереборними для зацікавленої сторони причинами, а після їх виникнення продавець діяв з тим ступенем обачності, яка від нього була потрібна відповідно до умов договору;
  • виконання договірних умов без внесення змін до договору могло б суттєво порушити прописані умови;
  • з  самого змісту договору не випливає, що ризики, пов’язані зі змінами обставин, покладені на зацікавлену сторону.

Господарські спори, пов’язані з достроковим розірванням договору поставки до отримання відповідного повідомлення контрагентом

При розгляді спорів про розірвання договору поставки суди керуються тим, що сторона, яка виступає його ініціатором, повинна направити контрагенту повідомлення про це. Однак багато підприємців помилково вважають, що розірвання такого договору настає в термін, який зазначений у повідомленні. Виникає ситуація, коли сторона, що направляє таке повідомлення, впевнена, що договір розірвано з дати, зазначеної в повідомленні, і вона більш не зобов’язана виконувати його умови, в той час як інша сторона, ще не отримала повідомлення, продовжує сумлінне виконання зобов’язань (наприклад, оплату або поставку товару).

Якщо виник спір з контрагентом за договором поставки за договором поставки – рекомендуємо негайно звернутися до професійних юристів. Клієнтами ЛФ ЛЕКСОН вже стали  компанії з м. Києва інших міст України. Ми впевнені, що зможемо знайти ефективне рішення для будь-якої вашої правової проблеми.