Open/Close Menu Закон працює на Вас

У процесі здійснення господарської діяльності, суб’єкти господарювання, а саме ТОВ та ФОП найчастіше зустрічаються з таким проблемами як затримка оплати за виконані роботи, чи надані послуги. Не рідкість – повна або часткова відмова контрагентів від виконання прийнятих на себе зобов’язань.

Під «заборгованістю» ми розуміємо борг, що виник на підставі цивільно-правового договору (поставки, надання послуг і т.д.). Тобто, за однією із сторін договору є невиконане зобов’язання, що передбачене договором, у вигляді прострочення оплати договору, часткової або повної відмови від оплати договору, а також в разі невиконання або неналежного виконання обов’язку щодо виконання певних робіт, поставки товару і т.д.

Невиконання умов договору виконавцем, надає право замовнику вимагати виконати договірні зобов’язання з виплатою штрафних санкцій, або право вимагати  повернути всі сплачені кошти, а також відшкодувати завдані збитки у вигляді упущеної вигоди для замовника, відсотків за користування чужими грошовими коштами, штрафів і пені відповідно до умов договора.

Правова база

Стягнення боргів з юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців регулюється Цивільним кодексом України. Згідно Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог закону, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту.

Юридичні послуги, метою яких є стягнення простроченої дебіторської заборгованості в Києві, включають в себе:

  • аналіз правової ситуації, вивчення всіх документів (договорів, актів), збір або підготовка необхідних і відсутніх документів (напрямок актів розбіжностей, акту виконаних робіт, підписання актів приймання – здачі робіт);
  • визначення і калькуляція суми заборгованості з урахуванням відсотків за користування чужими грошовими коштами, пені згідно з умовами договору;
  • аналіз судової перспективи стягнення заборгованості та отримання позитивного рішення по справі з урахуванням наявності або відсутності активів у боржника, наявності грошових коштів на розрахункових рахунках боржника, наявності заборгованості перед іншими кредиторами, стану бізнесу;
  • визначення алгоритму і послідовності дій (досудове врегулювання спору, підготовка позовної заяви до суду, визначення необхідності залучення експертів, стадія судового розгляду, виконавче провадження).

Досудове врегулювання спору про стягнення заборгованості в Києві

Судовою практикою передбачено, що дотримання претензійного (досудового) порядку врегулювання спору в спорах є обов’язковим. Це означає, що перед поданням позовної заяви на стягнення боргу за договором кредитор зобов’язаний надіслати боржнику претензію, в якій повинно бути вказано: істота вимог, розмір заборгованості, розумний термін для погашення заборгованості, що виникла. Слід зазначити, що в більшості випадків організація-кредитор приділяє мало уваги  складанню досудової претензії.

Уже на цьому етапі слід користуватися кваліфіковану юридичну допомогу, так як досвідчений фахівець може достовірно встановити юридично значимі обставини, вже в претензії викласти сформовану судову практику, обґрунтувати розмір заборгованості, тим самим спонукати боржника по-іншому розглянути претензію і можливо змусити його врегулювати питання в досудовому порядку. Найчастіше поверхневе відношення до написання претензії і проведення переговорів з боржником призводить до “нульових” результатів.

Спеціаліст ЛФ ЛЕКСОН після ознайомлення з усіма обставинами у справі візьме на себе складання  та направлення претензії боржнику та максимально ефективно проведе переговори з боржником для якнайшвидшого врегулювання спору.

Стягнення заборгованості в Господарському суді

Після виконання вимог по досудовому вирішенні спору і відмови боржника у сплаті боргу, настає етап судового розгляду. Юрист збирає необхідний пакет документів, остаточно розраховує розмір заборгованості, відсотки за користування чужими грошовими коштами, пені та штрафи, виходячи з суми вимог розраховується держмито і подає до суду позовну заяву.

Слід зазначити, що кожна ситуація індивідуальна, а в кожному окремому випадку потрібно досконало і ретельно опрацювати правову позицію. Аналіз і підготовка справи, тактика черговості подання доказів, аналіз перспективи подачі зустрічної позовної заяви протилежною стороною, все це невелика частина роботи адвоката, що вирішує господарській спір. Особливе значення має подача клопотання про забезпечувальні заходи – накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку боржника, його майно і інші активи. Судовий розгляд зазвичай складається з декількох стадій, але основними є: суд першої інстанції, суд апеляційної інстанції.

Виконавче провадження в Києві

Після набрання рішенням суду законної сили починається стадія виконавчого провадження. Стягнення заборгованості з юридичних осіб, індивідуальних підприємців і приватних осіб у Києві. У разі наявності грошових коштів на розрахункових рахунках боржника ситуація спрощується і процес стягнення і перерахування грошових коштів може не зайняти багато часу.

Якщо ж на момент отримання виконавчого листа, боржник не має коштів на рахунках або інших активів, процес може бути довгий. Також може відбутись процедура банкрутства боржника.

Безумовно, доведення справи до даної стадії небажане та зазвичай не призводить до позитивних результатів з точки зору перспективи стягнення заборгованості, в зв’язку з цим, звернення до кваліфікованої юридичної допомоги на самих ранніх етапах, після перших ознак неплатоспроможності контрагента, істотно збільшує шанси на позитивний результат.