Open/Close Menu Закон працює на Вас

ПОЗОВНА ЗАЯВА  про визнання протиправними бездіяльність  та зобов`язання вчинити дії

 

 

До Окружного адміністративного суду м. Києва

вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1, м. Київ, 01051

ПОЗИВАЧ: ПІБ_1

14 серпня 1998 народження,

РНОКПП: 3602007ХХХ

паспорт серії АТ089ХХХ

фактичне місце проживання/перебування

03127, м. Київ, вул. Васильківська, 53

ПРЕДСТАВНИК ПОЗИВАЧА: Адвокат ПІБ_2 Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ХХХ від 01.01.20ХХ АДРЕСА3 моб. тел: +38099ХХХХХХХ офіційна ел. адреса: ХХХХ@ХХХХХ адреса електронної пошти: ХХХХ@ХХХХХ

 

ВІДПОВІДАЧ:

Головне управління Пенсійного

фонду України в м. Києві

код ЄДРПОУ 420ХХХ68,

адреса місця знаходження:

вул. Бульварно-Кудрявська, 16, м. Київ, 04053,

e–mail: kiev_gu@kv.pfu.gov.ua

тел.: (044) 482-03-69

 

 

 ПОЗОВНА ЗАЯВА

 про визнання протиправною бездіяльність

та зобов`язання вчинити дії

 

 І. Обставини справи щодо повернення пенсійного збору.

 

Я, ПІБ_1. (далі – Позивач) вимушений звернутися до Окружного адміністративного суду м. Києва з даним позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (далі – Відповідач) про повернення безпідставно сплачених грошових кошти у розмірі 6 613 грн. 00 коп. ( шість тисяч шістсот тринадцять гривень), як помилково сплаченого збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, під час укладення договору купівлі-продажу квартири.

Так, 18.ХХ.2020 року між мною та ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» було укладено договір купівлі-продажу квартири (далі Договір), що посвідчено нотаріусом Бутько М.В. та зареєстровано в реєстрі (реєстраційний номер нотаріальної дії в реєстрі №ХХХ). Згідно вказаного договору, я придбав квартиру, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Лебеєва Академіка, будинок 1, корпус номер 8, квартира ХХ.

Відповідно до п. 1 даного Договору продавець зобов`язується передати у власність Покупцю, а Покупець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти об’єкт нерухомості та оплатити за нього згідно п. 7 цього договору.

Відповідно до п. 2 Об’єкт нерухомості, який підглягає продажу за цим договором місто Київ, вулиця Лебеєва Академіка, будинок 1, корпус номер 8, квартира ХХ.

Відповідно до п. 7 Договору, продаж майна за домовленістю Сторін вчиняється за суму 661 300 грн. 00 коп.

Також, відповідно до п. 23 Договору, 1% пенсійного фонду та витрати з оформленням цього договору сплачує Покупець. Мною було сплачено 1% пенсійного збору від вартості нерухомого майна. при укладенні Договору. Вказане підтверджується квитанцією АТ «КБ» Глобус»  №ПНХХ683С1 від 18.06.2020 р., згідно якої призначення платежу: опер. прид. /куп.-прод/нерух майна. Платник: ПІБ_2  РНОКПП: 3602007ХХХ. Отримувач: УК у Святошинському районі.

ДАТА_2, мною, після укладення договору та виконання його умов, було направлено до Відповідача заяву про повернення надміру сплачених коштів, долучивши до заяви квитанції про сплату збору.

Однак, листом № 2600-0502-8/862ХХ від 01.ХХ.2020 року Відповідач повідомив, зокрема, що повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів здійснюється Органами Державної казначейської служби України з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень. Також повідомив, що для встановлення правих підстав щодо повернення коштів збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майно рекомендовано звернутись до суду.

Звертаючись із цим позовом зазначаю, що мною не подано іншого позову до цього самого Відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

 

ІІ. Обґрунтування та підстави позовних вимог

 

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 5 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом, зокрема, визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень;

Порядок справляння та використання збору на обов`язкове державне пенсійне страхування регулюється Законом України “Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.1997 №400/97-ВР та постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 року № 1740  «Порядок сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій».

Згідно з п.9 ст. 1 Закону України “Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування” платниками збору на обов`язкове пенсійне страхування є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об`єкт, що підпадає під визначення групи 3 основних засобів та інших необоротних активів згідно з Податковим кодексом України.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 2 Закону України “Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування” передбачено, що об`єктом оподаткування є для платників збору, визначених п.9 ст. 1 цього Закону, – вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна.

Питання сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій врегульовано Порядком сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого   постановою Кабінету Міністрів України від 3.11.1998 року № 1740   (далі – Порядок).

Відповідно до абз. 1 п. 15-1 Порядку збір на обов`язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачується підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами, які придбавають нерухоме майно, у розмірі 1 відсотка від вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу такого майна, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Відповідно до п. 15-3 Порядку нотаріальне посвідчення або реєстрація на біржі договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Процедуру повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, а саме: податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету, коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою (місцевими бюджетами) або під державні (місцеві) гарантії (далі – платежі) визначено Порядком повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого   Наказом Міністерства фінансів України 03.09.2013р. № 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2013р. за № 1650/24182 (далі – Порядок № 787).

Відповідно до п.3 Порядку № 787, повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валюті здійснюється органами Державної казначейської служби України (далі – органи Казначейства) з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень (далі – рахунки за надходженнями), відкритих в органах Казначейства відповідно до законодавства, шляхом оформлення розрахункових документів.

Відповідно до п.5 вказаного Порядку визначено, зокрема, що повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, платежів та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а при поверненні судового збору (крім помилково зарахованого) – за ухвалою суду, яка набрала законної сили.

Подання подається до органу Казначейства за формою, передбаченою нормативно-правовими актами з питань повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів, або в довільній формі на офіційному бланку установи за підписом керівника установи (його заступника відповідно до компетенції), скріпленим гербовою печаткою (у разі наявності) або печаткою з найменуванням та ідентифікаційним кодом установи (у разі наявності), з обов`язковим зазначенням такої інформації: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб`єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), сума платежу, що підлягає поверненню, дата та номер документа на переказ, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

Подання в довільній формі подається платником до органу Казначейства разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

Заява про повернення коштів з бюджету, яка подається до відповідного органу Казначейства, складається платником у довільній формі з обов`язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб`єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону, сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів з бюджету – у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів чи готівкою.

Враховуючи викладене, вважаю, що до повноважень органів Пенсійного фонду України належить контроль щодо справляння надходжень бюджету по даному збору і на підставі заяви платника останні мають сформувати та подати відповідне подання до органів державної казначейської служби.

Вважаю, що оскільки повернення коштів, безпідставно або надміру зарахованих до бюджету, здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а таким органом є Пенсійний фонд України, то саме на Управління ПФУ покладено обов’язок щодо формування та надання до органів Державної казначейської служби подання про повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.

Вимогами ч.1 ст. 55 Конституції України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Пунктом 1 ст. 6 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» передбачено, що кожен має право на розгляд його справи судом.

За таких обставин вважаю, що Відповідач не склавши відповідне подання до органу Казначейства вчинив неправомірні дії, які порушують мої права на отримання помилково сплачених грошових коштів.

 

ІІІ. Судова практика Верховного Суду по аналогічних спорах щодо повернення пенсійного збору

Аналогічна позиція матеріалам позовної заяви міститься в наступному судовому рішенні Верховного Суду:

– згідно Постанови Верховного Суду від 23.04.2019 р. адміністративне провадження №К/9901/1306/17 за касаційною скаргою Управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці на постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 23.10.2017 р. та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 06.12.2017 р. за позовом ОСОБА_2 до Управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці, третя особа Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області  про визнання рішення протиправним, зобов’язання вчинити дії.

Постановою Вінницького окружного адміністративного суду від 23.10.2017 р., залишеною без змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 06.12.2017  р., позов задоволено.

Визнано протиправною відмову управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці викладену в листі від 05.09.2017 № 3759/06-32-1/03 щодо не повернення ОСОБА_2 коштів на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у сумі 4346,90 грн., сплачених під час нотаріального оформлення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1.

Зобов’язано управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці сформувати та подати до Головного управління Державної казначейської служби у Вінницькій області подання про повернення ОСОБА_2 збору на обов’язкове пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна у розмірі 4346,90 грн., сплаченого згідно з квитанцією від 08.11.2016 №0.0.647461757.1.

Аналогічна правова позиція Європейського суду з прав людини, викладена в рішеннях у справах «Лелас проти Хорватії» (Lelas v. Croatia), «Пінкова та Пінк проти Чеської Республіки» (PincovdandPine v. The Czech Republic), «Ґаші проти Хорватії» (Gashiv. Croatia), «Трго проти Хорватії» (Trgo v. Croatia) щодо застосування принципу «належного урядування», згідно якого державні органи, які не впроваджують або не дотримуються своїх власних процедур, не повинні мати можливість отримувати вигоду від своїх протиправних дій або уникати виконання своїх обов’язків. Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються.

 

На підставі вищевказаного, керуючись ст.ст. 19, 24, 55 Конституції України,  ст.ст. 1, 2 Закону України “Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування”,  ст.ст. 3, 5, 6, 8-10, 19, 160, 161, 168 КАС України, –

 

 ПРОШУ СУД:

 

 1. визнати протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві щодо не складення подання до Головного управління Державної казначейської служби у м. Києві про повернення ПІБ_1 14 серпня 1998 народження, помилково сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування у сумі 6 613 грн. 00 коп. ( шість тисяч шістсот тринадцять гривень).
 2. зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві сформувати подання до Головного управління Державної казначейської служби у м. Києві про повернення ПІБ_1 14 серпня 1998 народження, помилково сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування у сумі 6 613 грн. 00 коп. ( шість тисяч шістсот тринадцять гривень).

 

Додаток:

 1. Квитанція про сплату судового збору;
 2. Копія листа ГУ ПФУ в м. Києві № 2600-0502-8/862ХХ від 01.ХХ.2020
 3. Копія квитанції АТ «КБ» Глобус» №ПН986ХХС1
 4. Копія паспорта та РНОКПП ПІБ_1;
 5. Копія договору купівлі-продажу квартири;
 6. Копія витягу з Держреєстру речових прав від 18.06.2020 р.;
 7. Копії позовної заяви з додатком – 1 прим.
 8. копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльність № ХХХ від 01.01.ХХ;
 9. копія договору про надання правової допомоги;
 10. копія ордера.

 

Адвокат ПІБ_2

« ____ » липня 2020 року

Адвокат ОСОБА_3________________________